เบญจพร แสงสง่าตระการ

ประสบการณ์การสอน 3 ปี

ปัจจุบัน
เรียนคณะมนุษยศาสตร์ สาขาสเปน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สอบติด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

  • Total Student
    14
  • Courses
    1
  • Reviews
    0