จักรพันธ์ (อ.โก้) คุรุศักดาพงศ์

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

  • Total Student
    90
  • Courses
    10
  • Reviews
    13