จิรกิตต์ (อ.กอล์ฟ) ไทรทอง

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์) ม.มหิดล

  • Total Student
    55
  • Courses
    2
  • Reviews
    5