เข้าเรียนอย่างไร

เข้าเรียนอย่างไร

 • ให้น้องๆ ไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ unlimitcourse.com

 • หลังจากนั้น ให้น้องๆ เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการเรียน
  course

 • ในกรณีที่หาไม่เจอ น้องสามารถใช้ช่องค้นหาหาคอร์สเรียนได้
  course
 • เมื่อน้องๆ เลือกคอร์สที่ต้องการเรียนแล้ว จะมีปุ่ม เข้าสู่บทเรียน น้องสามารถคลิกปุ่มเพื่อเข้าสู่บทเรียนได้เลย
  course
 • ในกรณีเป็นปุ่ม สมัครเรียน ขึ้นมาแทนแสดงว่าน้องๆ ยังไม่ได้ซื้อแพ็คเกจหรือแพ็คเกจได้หมดอายุแล้ว